I skrivende stund er vi lettest å få kontakt med på Twitter eller på Facebook.